انبار :

شرکت حمل و نقل بین المللی آذرخش آوای باختر با در اختیار داشتن ۳ انبار بزرگ در ایران، ترکیه و آلمان امکان نگهداری از مرسوله های ارسالی شما را تا زمان ارسال و انجام امور اداری مربوط به ارسال دارا می باشد.
همچنین مشتریان و همکاران عزیزی که امور ارسال مرسوله خود را به ما نسپرده اند نیز میتوانند از خدمات انبارداری و دپو کردن کالا خود در انبار های بزرگ ما بهرمند شوند.