مبالغ حق بیمه راهنامه CMR

پیرو بخشنامه انجمن صنفی شرکت های حمل نقل بین المللی ایران از تاریخ  ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ مبالغ حق بیمه و سقف مسئولیت بیمه گر با نرخ برابری دلار به ریال تغییر یافت.

دانلود و مشاهده بخشنامه