کالاهای فوق سنگین و ترافیکی

کالای ترافیکی به کالایی اطلاق می شود که دارای ابعاد بزرگ و یا خارج از ابعاد محفظه های بارگیری یا سنگین وزن و دارای جرم حجمی بالا باشد.
شرکت حمل و نقل بین المللی آذرخش آوای باختر قادر است تا محمولات سنگین و ترافیکی شما مشتریان عزیز را در کمترین زمان و با کمترین هزینه ممکن به مقصد برساند.