حمل و نقل هوایی :

حمل و نقل هوائی از یکی از راههای حمل و نقل بین المللی است.شرکت حمل و نقل بین المللی آذرخش آوای باختر جهت رفع نیاز مشتریان خود و سهولت در ترانزیت کالا این روش از حمل و نقل را نیز ارائه می دهد. کارکنان شرکت حمل و نقل بین المللی آذرخش آوای باختر این اطمینان را به شما می دهند که انتقال کالای شمابه کشورهای دیگر از طریق حمل و نقل هوائی در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. در این میان دانستن قوانین حمل و نقل هوائی نقش بسزایی ایفا می کند. خدماتی که شرکت حمل و نقل بین المللی آذرخش آوای باختر در زمینه حمل و نقل هوائی ارائه می کند به شرح زیر است:

  • ایجاد پالت
  •  ایجاد مهر و موم با پیچش حفاظتی
  •  تهیه برچسب و بارنامه داخلی برای حمل
  •  صادرات یا واردات هوایی محموله
  •  حفاظت و حمل
  •  تحویل درب به درب
  •  قابلیت های جابجایی محموله های خطرناک
  •  بیمه محموله
  •  اجاره دربست و نیمه دربست هواپیما